آخرین اما نه کم‌اهمیت‌ترین شام 2* / مهدی بهبودی


کسانی را برای شام دعوت کنید؛ شاید 10 نفر. یک یا چند میز آماده کنید. بشقاب‌هایی بیاورید که در آن خوردنی‌هایی هستند و بشقاب‌هایی که در آن‌ها چیزهای صداساز هستند؛ می‌توانید در چند بشقاب چند جور بوق و زنگِ دوچرخه قرار دهید. میهمانان می‌توانند بخورند، صدا تولید کنند و/ یا هیچ‌ کاری نکنند.

هر شامی می‌تواند آخرین شام ما باشد. این بحث احتمالات است، اما بسیار هم جدی است.


در نمودار زیر یک نوع چیدمان میز برای 10 نفر پیشنهاد شده است.Invite people for a supper; maybe ten people. Prepare one or more tables. Bring some plates with food and some other plates with sound makers; you may put bicycle bells and horns on some plates. People may eat, make sounds and/or do nothing.


Any supper can be our last supper. It’s a matter of probability, but it’s very serious. The diagram above the page suggests a way of setting the table.


Mehdi Behbudi


33 views0 comments

Related Posts

See All

به مقصد نرسید! «2»* / رها دهقانی

1. مکانی را در اینترنت جستجو کنید و فاصله‌ی خودتان را تا آنجا بررسی کنید؛ این‌که با چه وسیله‌‌ای بهتر به آن مقصد می‌رسید؟؛ چقدر زمان طول می‌کشد تا تا به آنجا برسید؟؛ همه‌ی جزئیات را پیدا کنید. از جای

به مقصد نرسید! «1»*/ رها دهقانی

۱. میهمانی تمام شده است، هر کسی برای خودش به تاکسی(تلفنی) زنگ بزند و آدرسِ مقصد‌ش را بگوید، وقتی تاکسی‌ها می‌رسند، بی‌آنکه بدانید هر تاکسی برای چه کسی است و به چه مقصدی می‌رسد، سوار یکی از آن‌ها بشوید

تنفس* «بخش اول: دَم» / امیر امیری

دوربینِ جلویِ گوشیِ موبایلتان را در حالت فیلمبرداری بگذارید و مصاحبه‌‌ای نیم ساعته با خود داشته باشید. در این‌مصاحبه، خودتان را کاملا صادقانه به خودتان معرفی کنید. بعد از دیدنِ مصاحبه سوالاتی را برایِ