تنفس* «بخش اول: دَم» / امیر امیریدوربینِ جلویِ گوشیِ موبایلتان را در حالت فیلمبرداری بگذارید و مصاحبه‌‌ای نیم ساعته با خود داشته باشید. در این‌مصاحبه، خودتان را کاملا صادقانه به خودتان معرفی کنید.

بعد از دیدنِ مصاحبه سوالاتی را برایِ مصاحبه‌ی بعدی آماده کنید.

و دوباره با خود مصاحبه کنید و …


این دستوراجرا ادامه دارد.

59 views0 comments

Related Posts

See All

به مقصد نرسید! «2»* / رها دهقانی

1. مکانی را در اینترنت جستجو کنید و فاصله‌ی خودتان را تا آنجا بررسی کنید؛ این‌که با چه وسیله‌‌ای بهتر به آن مقصد می‌رسید؟؛ چقدر زمان طول می‌کشد تا تا به آنجا برسید؟؛ همه‌ی جزئیات را پیدا کنید. از جای

به مقصد نرسید! «1»*/ رها دهقانی

۱. میهمانی تمام شده است، هر کسی برای خودش به تاکسی(تلفنی) زنگ بزند و آدرسِ مقصد‌ش را بگوید، وقتی تاکسی‌ها می‌رسند، بی‌آنکه بدانید هر تاکسی برای چه کسی است و به چه مقصدی می‌رسد، سوار یکی از آن‌ها بشوید