top of page

میهمانی* / پریا مهاجرانی


 

به محله‌ی دل‌خواه‌تان در شهر بروید.

جلوی خانه‌ا‌ی که نمای زیبایی دارد، روی زمین، پلان خانه‌‌ای که می‌خواهید داشته باشید را با گچ بکشید.

با دوستان خود تماس بگیرید، آدرس را برای‌شان بفرستید و به میهمانی دعوتشان کنید.

نوشیدنی و تنقلات تهیه کنید و با میهمان‌هاتان روی پلان خانه‌ی خود بنشینید و معاشرت کنید. می‌توانید بخش‌های مختلف خانه را به آن‌ها نشان دهید.

بعد از رفتن میهمان‌ها همه چیز را تمیز کنید و به حالت اول برگردانید.

به همان خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید برگردید.

114 views0 comments

Related Posts

See All

از سر کار- دیدن یک دوست- تنهایی پرسه‌زدن- دنبال کار گشتن- تظاهرات- ملاقات عاشقانه-رابطه‌ی جنسی-قطع رابطه با یک نفر- با کسی آشنا شدن- نشستن- تئاتر- هیچ کاری نکردن- سینما- فیملبرداری-بازیگری-تماشا-فوتبا

اول با دوستان خود به یک مکان عمومی مثل یک پارک بروید. با خود یک فلاسک چای، قند، چند لیوان، یک زیرانداز سفیدرنگ و یک ماژیک سیاه ببرید. بر روی زیرانداز بنشینید، چای بخورید و با یکدیگر حرف بزنید. حرف‌ها

در اولین روز کاری بعد از قرنطینه در راه برگشت به خانه، به سوپرمارکت محله‌تان بروید. محصولی به ارزش 50 هزار تومان بخرید. هر چیزی می‌تواند باشد. اما بهتر است آن محصول، چیزی باشد که آن‌شب به کارتان بیاید

bottom of page