میهمانی* / پریا مهاجرانیبه محله‌ی دل‌خواه‌تان در شهر بروید.

جلوی خانه‌ا‌ی که نمای زیبایی دارد، روی زمین، پلان خانه‌‌ای که می‌خواهید داشته باشید را با گچ بکشید.

با دوستان خود تماس بگیرید، آدرس را برای‌شان بفرستید و به میهمانی دعوتشان کنید.

نوشیدنی و تنقلات تهیه کنید و با میهمان‌هاتان روی پلان خانه‌ی خود بنشینید و معاشرت کنید. می‌توانید بخش‌های مختلف خانه را به آن‌ها نشان دهید.

بعد از رفتن میهمان‌ها همه چیز را تمیز کنید و به حالت اول برگردانید.

به همان خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید برگردید.

33 views0 comments

Related Posts

See All

طرح یک خالکوبی* / ایلیا گیاهچی

اول تعداد زیادی کتاب خریداری کنید. کتاب‌های مورد علاقه‌تان. دوم صفحه‌ی اول کتاب‌ها را باز کنید. هر کتاب را به یک نفر تقدیم کنید. نامش را آنجا بنویسید. سوم کتاب‌هایی که خریدید را مخفیانه در کتاب‌فروشی‌