طرح یک خالکوبی* / ایلیا گیاهچیاول

تعداد زیادی کتاب خریداری کنید. کتاب‌های مورد علاقه‌تان.


دوم

صفحه‌ی اول کتاب‌ها را باز کنید. هر کتاب را به یک نفر تقدیم کنید. نامش را آنجا بنویسید.


سوم

کتاب‌هایی که خریدید را مخفیانه در کتاب‌فروشی‌های جای جایِ شهر در قفسه‌ها رها کنید.


* با احترام به همایون سیریزی

19 views0 comments

Related Posts

See All

میهمانی* / پریا مهاجرانی

به محله‌ی دل‌خواه‌تان در شهر بروید. جلوی خانه‌ا‌ی که نمای زیبایی دارد، روی زمین، پلان خانه‌‌ای که می‌خواهید داشته باشید را با گچ بکشید. با دوستان خود تماس بگیرید، آدرس را برای‌شان بفرستید و به میهمانی