Wed, Apr 07 | Google Meet

آنتروپی ( Entropie)

آنتروپی اصطلاحی‌ست که در علوم مختلف کاربرد دارد اما به طور کلی به ایجاد بی‌نظمی و اخلال در یک سیستم اطلاق می‌شود
Registration is Closed
 آنتروپی ( Entropie)

Time & Location

Apr 07, 10:30 AM – 11:30 AM EDT
Google Meet

About the Event

Artists: Nazanin Zahra Rafei

Location: Tehran, Iran

Date: Wednesday, April 7th, 19:00 – 20:00 IRST | 10:30 am EDT | 07:30 am PDT | 16:30 CEST

Event Access: Youtube

آنتروپی اجرایی‌ست درباره مفهوم قدرت، انتقال و جانشینی آن. ایده داستانی آنتروپی از روابط میان شاهزادگان خاندان سلطنتی، در نمایشنامه ریچارد سوم شکسپیر الهام گرفته شده و شش بازیگر نوجوان آنتروپی با تاکید بر بداهه‌سازی، استفاده از موقعیت‌های زندگی روزمره و در تعامل با تماشاگر، به اجرا شکل می‌دهند.

آنتروپی اصطلاحی‌ست که در علوم مختلف کاربرد دارد اما به طور کلی به ایجاد بی‌نظمی و اخلال در یک سیستم اطلاق می‌شود

Credits:

طراح و کارگردان: نازنین‌زهرا رفیعی

دراماتورژ: مرتضی حسین‌زاده

بازیگران به ترتیب حضور:

دنیا عبداللهیان

ری‌را آزادی

مهرناز نیکدلی

حلما اعظم‌پور

رونیکا محرابیان

مینا پورمجیب

Language: Farsi

Registration is Closed

Share This Event